ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • សម្រួលការផលិត និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព

    សម្រួលការផលិត និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព

    នៅក្នុងពិភពនៃការផលិត និងការវេចខ្ចប់ ប្រសិទ្ធភាព និងភាពជាក់លាក់មានសារៈសំខាន់ណាស់។ទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃដំណើរការគឺការកាត់ក្រឡុកធំៗ ដែលជួយសម្រួលដល់ការផលិតវិលតូចៗ ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។ជាមួយនឹងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យា ការដាក់ចេញនូវ jumbo rol...
    អាន​បន្ថែម